اسامی یکصد برنده همایش پیاده روی صبح و نشاط گناباد اعلام شد


نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی
 

 

شاهدوست رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد اسامی یکصد برنده خوش شانس همایش بزرگ پیاده روی صبح و نشاط را اعلام کرد ...

نوع جايزه                           كدملي                 شماره سریال                نام و نام خانوادگي

جايزه ويژه خودرو پرايد     0910212554                      9433                   نگار حسين پور

جايزه ويژه خودرو پرايد      068941637-0                  45877                   احمد سبز كاره
 
 
• کمک هزینه عمره •    کد ملی      شماره سریال       نام و نام خانوادگی
 

• كمك هزينه عمره • 091989987-0 • 20581 • محمود فداج
 
• كمك هزينه عمره • 091024735-8 • 4083 • مصطفي فتح آبادي
 
• كمك هزينه عمره • 0919316993 • 13803 • حسين معتمدي
 
• كمك هزينه عمره • 08500795510 • 46384 • جميله سادات مختاري
 
• كمك هزينه عمره • 091022587-7 • 80783 • ساجده علي اصغري 
 
• كمك هزينه عمره • 088937145-8 • 2308 • يوسف پردل 
 
 • كمك هزينه عمره • 091034835-9 • 62619 • مهيا جميلي 
 
• كمك هزينه عمره • 091-017225-0 • 41438 • ايمان مرادزاده 
 
 • كمك هزينه عمره • 091891299-7 • 21353 • طاهره باقري 
 
• كمك هزينه عمره • 0910189021 • 7660 • فائزه يگانه
 
• كمك هزينه عمره • 0919369464 • 30201 • وجيهه السادات آقايي شهري 
 
• كمك هزينه عمره • • نام پدرحسين • سجاد عجم 
 
• كمك هزينه عمره • 091932723-8 • 80782 • علي اكبر علي اصغري 

• عتبات عاليات •
 
 • عتبات عاليات • 0902966474 • اسماعيل • حسن آخرتي تنورجه 
 
• عتبات عاليات • 858689979 • رستم • زهرا آذريان 
 
 • عتبات عاليات • 0919371817 • غلامرضا • علي مراديان 
 
• عتبات عاليات • 0889405085 • غلامرضا • بانو لاخي 
 
• عتبات عاليات • 0919903348 • محمد حسن • سميرا محمدزاده 
 
• عتبات عاليات • 5629893319 • حسن • حاج خانم سقفي 
 
• عتبات عاليات • 0910228051 • غلامحسين • نسيبه رضائيان بيلندي 
 
• عتبات عاليات • 0910161747 • غلامرضا • سميه دلشاد بيلندي 
 
• عتبات عاليات • 5620001261 • يداله • سميرا رفيعي 
 
• عتبات عاليات • 0919593062 • حسن • محمد اميني 
 
• عتبات عاليات • 0910178909 • محسن • هانيه پورباقر شهري 
 
• عتبات عاليات • 0910238308 • حسن • زهره غلاميان روشناوند 
 
• عتبات عاليات • 0919502891 • محمد • فاطمه علي اصغري 
 
• عتبات عاليات • 0919910718 • حسين • مصطفي قاسم نژاد 
 
• عتبات عاليات • 0919442821 • علي • ربابه حسين زاده 
 
• عتبات عاليات • 09100975304 • علي اكبر • الهام قنبري 
 
• عتبات عاليات • 0873049454 • حميد • فاطمه بابایی 
 
• عتبات عاليات • 0919864413 • ابوالحسن • الهام لالويان شهري 
 
• عتبات عاليات • 0910360588 • عليرضا • امير رضا بابايي 
 
• عتبات عاليات • 0910167656 • داود • مهديه رنج كش 
 
• عتبات عاليات • 0921950683 • 60200 • ناهید توکلی زاده 
 
• عتبات عاليات • 0910107904 • 21899 • آنیتا چرمگی عمرانی 
 
• عتبات عاليات • 0910001863 • 27791 • سمانه احمدی فر 
 
• عتبات عاليات • 0910158169 • 7889 • فاطمه صداقتی نوقابی 
 
• عتبات عاليات • 0919606881 • 42098 • اعظم زراعتی 
 
• عتبات عاليات • 0859659755 • 7968 • محمد رضا آغازی 
 
• عتبات عاليات • 0910031495 • 8031 • سید مهدی وهابزاده 
 
• عتبات عاليات • 0910351287 • 27345 • نازنین زهرا دهقان بیلندی 
 
• عتبات عاليات • 0910245223 • 47200 • رقیه انصاری 
 
• عتبات عاليات • 0769179797 • 7244 • زینب عالمی
 
• ربع سکه طلا •

• ربع سکه طلا • 910172382 • حسین • سعید پل شکسته

• ربع سکه طلا • 918860611 • رجبعلی • فاطمه قاسمی روشناوند

• ربع سکه طلا • • عباس • الیاس صفری

• ربع سکه طلا • 910291241 • محمد • سجاد حسین پور

• ربع سکه طلا • 919454593 • غلامرضا • علی صادقی فر

• ربع سکه طلا • 919876536 • محمدعلی • محسن اسماعیل زاده

• ربع سکه طلا • 910216762 • عقیل • ساجده کمالی

• ربع سکه طلا • 910054770 • حسن • شوکت حیدری رهنی

• ربع سکه طلا • 5629584499 • حسن • فاطمه دشتی

• ربع سکه طلا • 923730206 • حمیدرضا • سجاد شاه قاسمی قوژدی


• دوچرخه •


• دوچرخه • 880064501 • یعقوب • علی اصغر یعقوبیان

• دوچرخه • 919414915 • عباسعلی • زهرا لطفیان

• دوچرخه • • حسین • محمدامین خدادادی

• دوچرخه • 919631452 • حسین • محمود کاظمی

• دوچرخه • 919396054 • حسنعلی • اسماعیل صادقی مقدم بیلندی

• دوچرخه • 910101612 • عباس • نجمه قاسمی

• دوچرخه • 910066949 • سیدهاشم • سیدجلال سیدی

• دوچرخه • 944855301 • عبدا... • امید بیژه

• دوچرخه • 919848958 • محمدعلی • محمود قدیمی

• دوچرخه • 942718550 • محمدحسین • مهدی نعیمی

• دوچرخه • 910057435 • محمد • حسین گل اندام

• دوچرخه • 910045542 • حسن • نجمه عصار نوقابی

• دوچرخه • 910123519 • حسن • روح ا... کامرانی شهری

• دوچرخه • 910126887 • حسن • نرگس محمدنیا

• دوچرخه • 910172676 • محمد • فائزه صدوقی

• دوچرخه • 65100197709 • حسن • طیبه حاجی جمهوری

• دوچرخه • 9388298768 • احمد • خدیجه خزاعی

• دوچرخه • 919643949 • رجبعلی • حسن چوپانی

• دوچرخه • 919312837 • ابراهیم • فاطمه صفرپور

• دوچرخه • 919855172 • حسین • علی حیدرپور کلاتی

• دوچرخه • 910268150 • محمود • زینب رجبی مقدم نوقابی

• دوچرخه • 919908128 • نوروز • محمد جزنونی

• دوچرخه • 910157006 • علیرضا • محمد امجدی پور

• دوچرخه • 941672034 • محمدعلی • منصوره زاهدی نوقابی

• دوچرخه • 910225443 • محمدعلی • مریم زاهدی نوقابی

• دوچرخه • 910069778 • عباسعلی • جواد رجبی بیدختی

• دوچرخه • 91879683 • رمضان • حسین قصاب

• دوچرخه • 919970249 • محمدرضا • هاشم نعمتیان سقی

• دوچرخه • 919963153 • شاه بیک • جواد ارجمند نوده پشنگی

• دوچرخه • 919877419 • علی • عباس مزاریان
• دوچرخه • 919295126 • حبیب ا... • زهره حسین دخت

• دوچرخه • 919544487 • رجبعلی • حسین رفتاری

• دوچرخه • 910345503 • حسین • مهران محمدزاده

• دوچرخه • 859311491 • علیمراد • زهرا دلیر

• دوچرخه • 910352259 • علیرضا • مجتبی صفری بیدختی

• دوچرخه • 53356268 • محمد • علی اصغر قاسمیان

• دوچرخه • 919484972 • غلامعلی • سوسن دهقان نوده

• دوچرخه • 91956093 • علی • فاطمه کاظمی

• دوچرخه • • یوسفعلی • ناصر گوهری شورابی

• دوچرخه • 919817742 • علی • حسین ذوالفقاری

• دوچرخه • 919267270 • محمدباقر • مهدی سلامتی شهری

• دوچرخه • 918955203 • اسفندیار • مهدی مقدس

• دوچرخه • 919623484 • رجبعلی • دادعلی رمضانی روشناوند

• دوچرخه • 919554539 • ولی ا... • معصومه ابراهیمیان

• دوچرخه • 910185281 • علی • زینب فغانی بیلندی

• دوچرخه • 910281826 • الله داد • میلاد رستمی

• دوچرخه • 918987377 • حسین • فاطمه نجفیان 

• دوچرخه • 926881434 • حسین • مهدی کوثری بیدختی 

• دوچرخه • 5629915010 • محمدرضا • کوکب دلیر 

• دوچرخه • 919547265 • عباسعلی • علی غفاری ملکی 

• دوچرخه • 919589030 • عباسعلی • علیرضا سالاری 

• دوچرخه • 910115461 • عباس • زهره قاسمی 

• دوچرخه • 919736785 • ابراهیم • زهرا سالاری 

• دوچرخه • 910176876 • محمدرضا • حسین سابقی

• دوچرخه • 919883370 • اسدا... • فاطمه نوروزیان 

• دوچرخه • 2758086102 • باقر • نرگس باقرخلف 

• دوچرخه • 918676525 • سیدجعفر • شهین جعفریان 

• دوچرخه • 919377191 • حسین • مریم نژاد ابراهیم شهری

• دوچرخه • 889109060 • عباس • علی محمدنژاد 

• دوچرخه • 919276296 • محمد • صدیقه یوسف پور 

• دوچرخه • 910089647 • فرخ • افسانه شهنازی 

• دوچرخه • 918911508 • محمد باقر • صدیقه ابراهیمی 

• دوچرخه • 91958613 • علی • مهدی میری

• دوچرخه • 910093172 • در محمد • حسین الهیاری بیرجندی 

• دوچرخه • 919853145 • محمد حسین • زهره خاکسار 

• دوچرخه • 919534082 • محمد • رضا زنگنه 

• دوچرخه • 919155731 • عزیز الله • محمود قبادی 

• دوچرخه • 910138461 • علی • فاطمه گلباف 

• دوچرخه • 919334611 • غلامرضا • فاطمه پور عیدی 

• دوچرخه • 919884409 • حسن • مرتضی غلامی 

• دوچرخه • 910090319 • حسین • ابراهیم ژولیده 

• دوچرخه • 919383114 • حسین • انسیه شاطری کاخکی 

• دوچرخه • 919598668 • ابراهیم • مصطفی دلاوری 

• دوچرخه • 919529755 • محمد رضا • صدیقه رحیمی 

• دوچرخه • 91218031 • مهدی • زهرا رحیمی زاده

• دوچرخه • 918675626 • محمد علی • مجید اسماعیل نیا 

• دوچرخه • 6500078519 • یداله • فرشاد بخشی زایی 

• دوچرخه • 91029055 • مهدی • زهرا نجاتی 

• دوچرخه • 5629986295 • علی • الهه رشید نوق 

• دوچرخه • 919619118 • غلامعلی • حسین قائمی نیا 

• دوچرخه • 4679943645 • شکرالله • مریم فدایی 

• دوچرخه • 919916597 • علیرضا • علی جوان کاخکی 

• دوچرخه • 919534279 • محمدتقی • فاطمه ابراهیمی 

• دوچرخه • 919595200 • رضا • زهره بنایی 

• دوچرخه • 918793841 • علی • مهدی دلشاد 

• دوچرخه • 910313903 • علی • محمد مهدی بینایی 

• دوچرخه • 913120633 • حسین • علی محمد خراسانی 

• دوچرخه • 910000514 • رجبعلی • زهره نجفی بیلندی 

• دوچرخه • 919610749 • رجبعلی • عصمت نجفی بیلندی 

• دوچرخه • 910261644 • محمد • الهام غلامیان 

• دوچرخه • 9191599575 • سید حسین • سید مهدی موسوی 

• دوچرخه • 91896964 • نور محمد • یعقوب علی میر علی جانی

• دوچرخه • 919562132 • رجبعلی • حوا نجفی بیلندی 

• دوچرخه • 919641261 • رجبعلی • مریم نجفی بیلندی 

• دوچرخه • 919974260 • غلامرضا • اسیه ابراهیمی

• دوچرخه • 910359830 • علی • نرگس فغانی بیلندی 

• دوچرخه • 950259322 • کاظم • سپیده حسن خانی 

• دوچرخه • 910170754 • محمد رضا • فاطمه شقاقی 

• دوچرخه • 919439098 • عبداله • فاطمه حقوقی بیلندی 

• دوچرخه • 910035466 • علی • اسماعیل زمانی زاده 

حسین شاهدوست در پایان اعلام کرد که جوایز این برندگان در همایش پیاده روی 18 / 1 / 1391 اهدا خواهد گردید
:: بازدید از این مطلب : 2488
|
امتیاز مطلب : 12
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
تاریخ انتشار : جمعه 26 اسفند 1390 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: