نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

میان اینهمه درد وجدایی      عزیزم تو کجایی

برای میفرستم اندکی زر  عزیزم تو کجایی

شوم من جان فدایت عزیزم تو کجایی

کمی کامم براور     عزیزم تو کجایی

همی نجوا کنم غم  عزیزم تو کجایی

بیا دستت بگیرم  عزیزم تو کجایی

بیا واست بمیرم؟! عزیزم تو کجایی

خلاصه تو کجایی  چرا زودتر نیایی:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , محلی-منطقه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 209
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , اقتصادی , محلی-منطقه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , محلی-منطقه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 216
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , اقتصادی , ,
:: بازدید از این مطلب : 352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی


:: بازدید از این مطلب : 211
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , محلی-منطقه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , محلی-منطقه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 194
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , اقتصادی , محلی-منطقه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 235
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

با اتمام گزارش شمارش آرا گناباد وبجستان مهندس حمید بنایی راهی مجلس شد .مهندس بنایی با تابلو مستقل وارد عرصه رقابت شده بود. وی فردی معتدل  میباشد.ورود ایشان به مجلس موجب رضایت خاطر اصلاح طلبان وحتی اصول گرایان قرار گرفت.بدلیل اینکه رقییبان انها را ناکام گذاشت.من این انتخاب را صمیمانه به جناب مهندس بنایی ومردم شهرستانهای گناباد وبجستان تبریک عرض میکنم.قطعا  حضور  ایشان در مجلس مایه خیر وبرکت و رحمت برای  دو شهرستان  خواهد بود.:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , اقتصادی , محلی-منطقه ای , 30 یا سی و30یا صد , ,
:: بازدید از این مطلب : 221
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

چند روزی است که تبلیغات داوطلبان ورود به مجلس وجلوس بر صندلیهای سبز  رونق گرفته ومردم وهواداران آنها  را به میدان اورده است.این حالت اگر چه زود گذر است اما منافع  تاثیر زیادی بر روحیه مردم وحروج از خمودگی وبی تفاوتی دارد.اغلب جوانان وهواداران کاندیداهای ورود به مجلس با حساسیت ودقت در مقابل یکدیگر موضع گیری میکنند والبته حوشبختانه  هوای هم دیگر را هم دارند.این حالت در گناباد مرا بیاد دربی های پایتخت نشینان در دهه 60 می اندازد با این تفاوت که  انهادر پایان بازی صدمات وخسارات زیادی به امکانات عمومی وارد می نمودندودرگیریهای فیزیکی بوجود میامد اما جوانان وهواداران داوطلبین در گناباد اغلب با چهر ه های خندان وروحیات شاداب با همدیگر مواجه میشوند.این مهم بسیار جالب وقابل توجه است.این  وضعیت را بفال نیک میگیریم .برخی از مردم به مزاح میگویند کاش این انتخابات هر سال دوسه بار بر گزار شود که شهر از این حالت جمود وخمودگی وبی حالی  خارج شود. البته برخی هم در مقابل میگویند انتخابات هر ده سال یکبار برگزار شود که هزینه های اضافی واتلاف منابع کمتر شودومردم به درد خودشان خودشان برسند.  در هر  حال امیدواریمنتایج بنفع مردم باشد.یا علی مدد:: موضوعات مرتبط: , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , محلی-منطقه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 256
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 اسفند 1394 | نظرات ()