نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

دل می​رود ز دستم صاحب دلان خدا را
دل می​رود ز دستم صاحب دلان خدا را   دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز   باشد که بازبینیم دیدار آشنا را
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون   نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل   هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت   روزی تفقدی کن درویش بی​نوا را
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است   با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند   گر تو نمی​پسندی تغییر کن قضا را
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند   اشهی لنا و احلی من قبله العذارا
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی   کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد   دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
آیینه سکندر جام می است بنگر   تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند   ساقی بده بشارت رندان پارسا را
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود   ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 262
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

زمستان نیز رفت اما بهارانی نمی بینم

بر این تکرار در تکرار پایانی نمی بینم

به دنبال خودم چون گردبادی خسته می گردم

ولی از خویشتن جز گردی به دامانی نمی بینم

چه بر ما رفته است ای عمر ؟ ای یاقوت بی قیمت !

 که غیر از مرگ گردنبند ارزانی نمی بینم

زمین از دلبران خالی ست یا من چشم و دل سیرم ؟

که می گردم ولی زلف پریشانی نمی بینم

خدایا عشق درمانی به غیر از مرگ می خواهد

که من می میرم از این درد و درمانی نمی بینم

 

فاضل نظری


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 220
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

پس شاخه‌هاي ياس و مريم فرق دارند

آري! اگر بسيار اگر كم فرق دارند

شادم تصور مي‌كني وقتي نداني

لبخندهاي شادي و غم فرق دارند

برعكس مي‌گردم طواف خانه‌ات را

ديوانه‌ها آدم به آدم فرق دارند

من با يقين كافر، جهان با شك مسلمان

با اين حساب اهل جهنم فرق دارند

بر من به چشم كشتة عشقت نظر كن

پروانه‌هاي مرده با هم فرق دارند

 

فاضل نظری:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

به مجنون گفت روزي عيب جويي

كه پيدا كن به از ليلي نكويي

كه ليلي گر چه در چشم تو حوري است

به هر جزئي ز حسن او قصوري است

ز حرف عيب جو مجنون برآشفت

در آن آشفتگي خندان شد و گفت:

اگر در ديده ي مجنون نشيني

به غير از خوبي ليلي نبيني

تو كي داني كه ليلي چون نكويي است

كز و چشمت همين بر زلف و رويي است

تو قد بيني و مجنون جلوه ي ناز

تو چشم و او نگاه ناوك انداز

تو مو مي بيني و مجنون پيچش مو

تو ابرو ، او اشارت هاي ابرو

دل مجنون ز شكر خنده خون است

تو لب مي بيني و دندان كه چون است

كسي كاو را تو ليلي كرده اي نام

نه آن ليلي است كز من برده آرام

 

وحشي بافقي:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 268
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی سجده ها با چشم تر

عشق یعنی سر به دار آویختن

عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی در جهان رسوا شدن

عشق یعنی مست و بی پروا شدن

عشق یعنی سوختن یا ساختن

عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی انتظار و انتظار

عشق یعنی هرچه بینی عکس یار

عشق یعنی دیده بر در دوختن

عشق یعنی در فراقش سوختن

عشق یعنی لحظه های التهاب

عشق یعنی لحظه های ناب ناب

عشق یعنی سوز نی ، آه شبان

عشق یعنی معنی رنگین کمان

عشق یعنی شاعری دل سوخته

عشق یعنی آتشی افروخته

عشق یعنی با گلی گفتن سخن

عشق یعنی خون لاله بر چمن

عشق یعنی شعله بر خرمن زدن

عشق یعنی رسم دل بر هم زدن

عشق یعنی یک تیمّم، یک نماز

عشق یعنی عالمی راز و نیاز:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
داستان غم پنهانی من گوش کنید
قصه بی سر و سامانی من گوش کنید
گفت وگوی من و حیرانی من گوش کنید
شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی
سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی


روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم
ساکن کوی بت عربده‌جویی بودیم
عقل و دین باخته، دیوانه‌ی رویی بودیم
بسته‌ی سلسله‌ی سلسله مویی بودیم
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود


نرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشت
سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت
اینهمه مشتری و گرمی بازار نداشت
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت
اول آن کس که خریدار شدش من بودم
باعث گرمی بازار شدش من بودمچاره اینست و ندارم به از این رای دگر
که دهم جای دگر دل به دل‌آرای دگر
چشم خود فرش کنم زیر کف پای دگر
بر کف پای دگر بوسه زنم جای دگر
بعد از این رای من اینست و همین خواهد بود
من بر این هستم و البته چنین خواهدبود


پیش او یار نو و یار کهن هر دو یکی‌ست
حرمت مدعی و حرمت من هردو یکی‌ست
قول زاغ و غزل مرغ چمن هر دویکی‌ست
نغمه‌ی بلبل و غوغای زغن هر دو یکی‌ست
این ندانسته که قدر همه یکسان نبود
زاغ را مرتبه مرغ خوش الحان نبودچون چنین است پی کار دگر باشم به
چند روزی پی دلدار دگر باشم به
عندلیب گل رخسار دگر باشم به
مرغ خوش نغمه‌ی گلزار دگر باشم به
نوگلی کو که شوم بلبل دستان سازش
سازم از تازه جوانان چمن ممتازشآن که بر جانم از او دم به دم آزاری هست
می‌توان یافت که بر دل ز منش یاری هست
از من و بندگی من اگر اشعاری هست
بفروشد که به هر گوشه خریداری هست
به وفاداری من نیست در این شهر کسی
بنده‌ای همچو مرا هست خریدار بسیمدتی در ره عشق تو دویدیم بس است
راه سد بادیه‌ی درد بریدیم بس است
قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است
اول و آخر این مرحله دیدیم بس است
بعد از این ما و سرکوی دل‌آرای دگر
با غزالی به غزلخوانی و غوغای دگر


وحشی بافقی:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 276
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی
 
دل داده ام بر باد، بر هرچه باداباد
مجنون تر از ليلى،شيرين تر از فرهاد

اى عشق از آتش، اصل و نسب دارى
از تيره ی دودى، ازدودمانِ باد

آب از تو طوفان شد، خاك از تو خاكستر
از بوى تو آتش، در جانِباد افتاد

هر قصرِ بى شيرين، چون بيستون ويران
هر كوهِ بى فرهاد، كاهى به دست باد

هفتاد پشتِ ما، از نسل غم بودند
 ارثِ پدر ما را، اندوه مادر زاد

از خاكِ ما در باد، بوى تو مى آيد
 تنها تو مى مانى، ما مى رويم از ياد 


:: موضوعات مرتبط: علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 213
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

امشـب، همیــــטּ حَـوالــــ‗__‗ــــــے

زلـــ‗__‗ــــزله ای رُخ داد ...

حـالا همـه حـالـَمــ را می پـُرسند !!!

بـی خـبـر از اینـ ـکـه " مــَـــ‗__‗ــטּ"

بـه ایــטּ لـرزیـدنـهـا

سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـَرده امـــ...

بـه لـرزشـهای شـَدیــ‗__‗ــدِ شـانه هایـَمــــ

و تـَـرَکــ ــهای عمــیــقِ قــلــبــمـــ...

امـّــ‗__‗ـــا هنـوز " خـــوبَـــم"...:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 233
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی
 
بدون شرح

 

 

 :: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 288
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

اَللّهُمَّ اَخْرِجْنى مِنْ ظُلُماتِ الْوَهْمِ

وَ اَكْرِمْنى بِنُورِ الْفَهْمِ

اَللّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنا اَبْوابَ رَحْمَتِكَ

وَانْشُرْ عَلَيْنا خَزائِنَ عُلُومِكَ

بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

 

خدايا مرا بيرون آور از تاريكى‏هاى‏ وهم،

و به نور فهم گرامى‏ام بدار،

خدايا درهاى رحمتت را به روى ما بگشا،

و خزانه‏هاى علومت را بر ما باز كن

به مهربانى‏ات اى مهربان‏ترين مهربانان.

 
 
 


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 248
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

طرف به انگلیسیه میگه اسمت چیه؟میگه وات هستم ، جیمز وات...

انگلیسیه میپرسه اسم تو چیه؟ طرف میگه باس هستم ، عـَب باس!

------------------------------------------------------------------------

 

ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﺷــــــــﻖ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ…!.

 

.

 

.

 

ﺣﺎﻻ ﺧﻮدم ﺗﻨـــــﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘـﺎ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻤـــــﺎﻻﺗﻢ ﮐﻪ دارﻩ ﻫـــﺪر ﻣﯿﺮﻩ…

----------------------------------------------------

"والا" چیه؟؟!!

.

.

.

.

.

.

.

تکیه کلام مخاطب خاص!!

-----------------------------------------------

ما خونوادگی قرار گذاشتیم امسال عید با تخمه از مهمونامون پذیرایی کنیم بعد هرکی بچه خوبی بود و تخمه نخورد یه پسته بهش جایزه بدیم
پسته کیلویی شصت تومن شوخی نیست که!!

-----------------------------------------

 

تو این زندگی نصف عمرمون به فکر کردن راجع به یکی دیگه گذشت.

نصف دیگشم برای پیدا کردن سر چسب نواری!!!
مخالفی؟قبول نداری آیا؟؟؟

-----------------------------------

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﭘﺮﺍﯾﺪﻡ ﺑﻮﺩﻡ
ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﺑﻐﻠﻢ ﯾﻪ”BMV X3″ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ
.
.
ﺩﯾﺪﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺁﻣﯿﺰ ﻭ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪ
ﻋﯿﻨﮏ ﺩﻭﺩﯾﻤﻮ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻤﻮ ﺷﯿﺸﻤﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺎﻻ،
ﭼﺮﺍﻍ ﮐﻪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺑﺎ ۲۰۰ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺍﻓﻖ ﻭ…

-----------------------------------

حیف نون با دوستش داشتن می رفتن، که یک گله گوسفند از جلوشون رد می شه. دوست حیف نون ازش می پرسه اگه گفتی چند تا گوسفند بودن؟ حیف نون سریع می گه 478 تا. رفیقش با تعجب می پرسه چه طور تونستی این قدر سریع بشماری؟ حیف نون می گه: خیلی راحت، پاهاشون رو شمردم، تقسیم بر 4 کردم!!!!!فککک کن!!

-----------------------------------

پسر عموم استاد دانشگاهه ، استاتوس داده…شاگردام ازم نمره میخوان چکار کنم؟
منم زیرش کامنت گذاشتم به عمه مون فکر کن…
تا حالا ۱۸۳ تا لایک گرفتم از دانشجوهاش!!

----------------------------------

مامانم دو ديقس از خونه خالم رسيده خونمون زنگ زده ازش تچكر كنه الان ٤٥ ديقس دارن

صحبت ميكنن :|

خو مادرم حرفاتو ميزدي ميومدي ديگه:|

جالب اينجاس ميگه اونجا هوا چطوره :|

--------------------------------

 

الان تعداد دخترا ازپسرا تو سفره خونه ها بیشتره!
فکرکنم پسرا میرن کلاس گلدوزی وسفره آرایی :)
تازه وقت آرایشگاه هم دارن … :|
بعدشم قلیون واسه پوست شون ضرر داره!!والا به غرعان

----------------------------------

تو جمع خانواده داشتیم فیلم میدیدم طرف دو شخصیته بود زرت و زرت میزد آدم میکشت یه ساعت بعد عین یه بچه گوگولی عاشقانه نگات میکرد!!!! 
بابام:خانوم نکنه این بچمونم دوشخصیته باشه؟؟؟؟
مامانم: نه بابا خیالت راحت این از اولم بی شخصیت بود چه برسه به دو تا شخصیت!!!!
ینی تخریب در حد هیروشیما....الان دارم هنوز تیکه هاشو جم می کنم:||||

-------------------------------------------

امیدوارم خوشتون اومده باشه!نظر هم دادی،مرسی!ندادیم فدا سرت!اینارو گذاشتم یه خورده جیگرتونو غلغلک بدم.همین:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 266
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

" یک لحظه سکوت برای لحظه هایی که خودمان نیستیم " لحظه هایی هستند که هستیم چه تنها ، چه در جمع اما خودمان نیستیم انگار روحمان می رود همانجا که می خواهد بی صدا بی هیاهو همان لحظه هایی که راننده ی آزانس میگوید رسیدین خانم فروشنده می گوید باقی پول را نمی خواهی؟ راننده تاکسی میگوید صدای بوق را نمی شنوی و مادر صدا میکند حواست کجاست ؟ ساعتهایی که شنیدیم و نفهمیدیم خوندیم و نفهمیدیم دیدیم و نفهمیدیم و تلویزیون خودش خاموش شد آهنگ بار دهم تکرار شد هوا رو شن شد تاریک شد چایی سرد شد غذا یخ کرد در یخچال باز ماند و در خانه را قفل نکردیم و نفهمیدیم که رسیدیم خانه و کی گریه هایمان بند آمد و کی عوض شدیم کی دیگر نترسیدیم از ته دل نخندیدیم و دل نبستیم و چطور یکباره انقدر بزرگ شدیم و موهای سرمان سفید و از آرزوهایمان کی گذشتیم و کی دیگر اورا برای همیشه فراموش کردیم " یک لحظه سکوت برای لحظه هایی که خودمان نیستیم ":: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

آیت الله بهجت:

هیچ کودکی نگران وعده ی بعدی غذایش نیست زیرا

به مهربانی مادرش ایمان دارد،

ای کاش من هم مثل او به خدایم ایمان داشتم:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 306
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

*جام جم

- حذف یارانه پردرآمدها در کشاکش دولت و مجلس
- عزت‌الله انتظامی: منتظر سفر با «قطار زمستانی»ام
- رهبر معظم انقلاب: به دولت اعتماد داریم اما آمریکا عهدشکن است
- مهندس ضرغامی: بودجه عمرانی صداوسیما در 1.5 سال گذشته پرداخت نشده است

*کیهان

- رهبر انقلاب: برخی کارها در نیویورک نابجا بود
-  وزیر کشور: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به روش کنونی قابل قبول نیست
- جمهوریخواهان به این مسخره‌بازی‌ها پایان دهند
- ظریف: لحن توهین‌آمیز اوباما ناامیدم کرد

*تهران امروز

- فرمانده معظم کل قوا در مراسم تحلیف دانشجویان افسری: برخي از آنچه كه در سفر نيويورك پيش آمد به‌جا نبود
- وزير اقتصاد: تراز مالي هدفمندسازي يارانه‌ها با مشكلات بسيار جدي مواجه است
- انگشت اتهام به سمت قطعات بی‌کیفیت ساخت چین نشانه رفته است

*ایران

- رهبر انقلاب: از تحرک دیپلماسی دولت حمایت می کنم
- دیپلماســـی وزیر امور خارجه: مذاکرات جدی از ژنو آغاز می شود
-  آرامش در بازار ارز و طلا
-  وزیر اقتصاد: مسکن ارزان به بهای تورم برای آحاد مردم احداث شد

*رسالت

- رهبر انقلاب: اعتمادي به آمريكايي ها نداريم از تحرك ديپلماسي دولت حمايت مي كنيم
- مسخره بازي را تمام كنيدباج نمي دهم
- 20 هزار پروژه نيمه‌تمام در کشور وجود دارد
- توفيقي در مورد مواضع سال 88 خود، نمايندگان را قانع کند

*ابتکار

- حمايت رهبر انقلاب از ديپلماسي دولت
- رئيس جمهور اسبق چه گفت؟ مخالفانش چه مي‌گويند؟ خاتمي؛ هدف دور تازه تهاجمات
- مخالفت دولت با حذف 3دهک از يارانه‌بگيران
-  بازگشت آقاي وزير پس از دو هفته رايزني دپيلماتيك در نيويورك؛  ظريف: از اوباما نااميد شدم

*خراسان

- رهبر انقلاب: از تحرک ديپلماسي دولت حمايت و پشتيباني مي کنيم
- اشکهايم را ضمانت کن يا جوادالائمه(ع)
- ردپاي برخي کارمندان ثبت اسناد و املاک در ماجراي کلاهبرداري زمين هاي اوقافي مشهد
-اظهارات وزير اقتصاد درباره يارانه نقدي، نقدينگي تورم و افزايش نيافتن قيمت حامل هاي انرژي

*دنیای اقتصاد

- مقام معظم رهبری مطرح کردند؛ حمایت از تحرک دیپلماسی دولت از جمله سفر نیویورک
- دولت جدید برنامه متفاوتی دارد؟ نقشه راه تامین مالی مسکن
- تحلیل ظریف از سفر نیویورک
- مجلس و دولت به توافق نرسیدند؛ نشست بی‌نتیجه درباره یارانه نقدي

*جوان

- امريكا غيرقابل اعتماد، خود برتربين و عهدشكن است
- ظريف: از اوباما نا اميد شدم
- دولت: يارانه 21 ميليون نفر را حذف مي‌كنيم | مجلس: فعلاً دست نگه داريد
- خودسوزي به سبك انقلاب‌هاي عربي مقابل كاخ سفيد

*اطلاعات

-  رهبر معظم انقلاب: به دولت خدمتگزار اعتماد داريم
-  اجازه نمي‌دهيم نتانياهو براي مساله هسته‌اي ما تصميم بگيرد
-  رونق توليد و حفظ ارزش پول ملي راهبرد اصلي دولت است

*مردم سالاری

- چهار اتهام احمدي‌نژاد در دادگاه
- فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه‌هاي افسري ارتش: از تحرک ديپلماسي دولت حمايت مي‌کنيم
- انزواي صهيونيست‌ها از دستاوردهاي ديپلماتيک ايران است
- ديوار بي اعتمادي ميان ايران و آمريکا آرام آرام از بين برود

*قانون

-  رهبر معظم انقلاب: از ديپلماسي دولت حمايت مي‌كنيم
-  معذوريت‌هاي سپاه براي ورود به فيس‌بوك
-  براي برقراري رابطه آمريكايي‌ها مشتاق‌تر از ايراني‌ها
-  مصر باز هم ناآرام شد

*جمهوری اسلامی

-  از تحرك ديپلماسي دولت در سفر نيويورك حمايت مي‌كنيم اما دولت آمريكا را همچنان غيرقابل اعتماد مي‌دانيم
- وزير بهداشت عنوان كرد بازگشت قيمت 140 قلم دارو به نرخ سال 91
-  اقدامات تروريستي در عراق نشانه عميق كينه دشمنان است
-  سفر هيات ايراني به سازمان ملل منجر به منزوي شدن گزارش‌هاي ضدايراني شد

*خورشید

- همسان‌سازی‌حقوق بازنشستگان
- به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوشبین هستیم
- ترخيص برخي خودروها و موتورسيكلت‌هاي توقيفي در هفته نيروي انتظامي

*سیاست روز

- فرمانده کل قوا در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش: از تحرک دیپلماسی دولت حمایت می‌کنیم
- بايد به آنچه آمريكايي‌ها مي‌گويند با بدگماني نگاه كرد
- جايگاه نظرسنجي براي تصميم‌گيري در مسائل كلان كشور
- جدال اوباما و كنگره بر سر پول

*کائنات

-  حمایت از دیپلماسی دولت و هشدار درباره آمریکا
-  اظهارات اوباما توهین به مردم ایران بود
-  فعلا دهکی از دریافت یارانه‌ حذف نمی‌شود
-  پیگیری پرداخت وام مسکن به مبلغ 6 برابر سپرده

*امتیاز

- لغو روادید با کشورها در دستور کار دولت
- جهیزیه رایگان همراه با هزینه ازدواج
- ایران قهرمان واترپلوی آسیا شد
- شناسایی برخی متهمان پرونده رشوه در فوتبال

*حمایت

- رهبر معظم انقلاب: از تحرک دیپلماسی دولت حمایت می‌کنیم
- پیامد‌های قانونی ورشکستگی
- ظریف پس از بازگشت از نیویورک: دیپلماسی جدید جمهوری اسلامی دارای ابتکار عمل است

*هدف و اقتصاد

- بانک مرکزي اعلام کرد نرخ تورم 40.1 درصدي در شهريور ماه
- رفع تحريم ها در کوتاه مدت خيال باطل است
- سوآپ گازي در مرحلهبررسي و كارشناسي

*جهان صنعت

- آبان، پایان ضرب‌الاجل اصلاح بودجه 92: مجلس همکاری نمی‌کند
- رییس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی  در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»‌:قاعده بازی عوض شده !
-  سردار رادان با تاکید بر ایمنی خودرو؛ تا کی ارابه‌های مرگ تولید کنیم و به دست مردم بدهیم؟
- طالبان: افغانستان در کنترل ما خواهد بود:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

 

 6 خصلت در  فرعون بود که بسیار پسندیده بود و خداوند فرمود:

من این 6 خصلت او را دوست دارم و کسی با خبر نیست وبرای

همین او را زود هلاک  نکردم .

واما این 6 خصلت پسندیده :

  1. درقضاوت به کسی ظلم نمی کرد .(   اکثر جهنمی ها قضاتند  .)
  2. آنچه ازبندگان می گرفت خرج مردم می کرد.
  3. سفره اوهمیشه گسترده بود.
  4. اگرکسی برای کسی سعایت می کرد گوش نمی کرد.
  5.  زنا نکرد.  (  زنا فقر و مرگ ناگهانی می آورد . )
  6. - راههای مردم را مرتب می کرد.

 و برای همین فرعون 400سال عمر کرد:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

 

گفتگو با امیرحسین رستمی بازیگر نقش بهروز در سریال دودکش + عکس همس
 بازیگر سریال دودکش می‌گوید دلش نمی‌خواست پس از ۱۷ سال دوستی با محمدحسین لطیفی شانس بودن در کار او را از دست بدهد.   امیرحسین رستمی معتقد است آدمی خوش شانس است. او می‌گوید کارنامه‌اش پر است از همکاری با کارگردان‌های نام آشنا و معتبر سینما و تلویزیون که کار کردن با آن‌ها برایش تجربه‌های ویژه‌ای محسوب می‌شود. بازی درفیلم‌های سینمایی چون «رئیس»، «خاک آشنا» و «بوسیدن روی ماه» و سریال‌هایی مثل..«الناز حبیبی» بازیگر نقش عالیه در سریال دودکش+ عکس
   «الناز حبیبی» از دختر ثریا تا عالیه دودکش ماه رمضان 92 + تصاویر متفاوتالناز حبیبی در 21 مرداد ماه سال 1368 در تهران به دنیا آمد. او دانشجوی رشته تدوین است. الناز حبیبی از سال ۱۳۷۸ کارش را با کانون پرورش فکری کودکان شروع کرد. الناز حبیبی برای ۳ فیلم از کیانوش عیاری جلوی دوربین رفت، سریال «فاصله‌ها» را بازی کرد و بعد با پروژه سینمایی «پیتزا مخلوط» همکاری کرده، سریال «سی‌امین روز»بیوگرافی مهدی سلطانی + تصاویر مهدی سلطانی
   بیوگرافی مهدی سلطانی سروستانی هنرمند شیرازیمهدی سلطانی سروستانی متولد سال ۱۳۵۰ در شیراز است ، لیسانس بازیگری خود را از دانشکده هنرهای زیبا (دانشگاه تهران)گرفته‌است. همچنین وی فوق لیسانس کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر در سال ۱۳۷۸ ،دکترای تئاتر از دانشگاه آوینیونAvingon فرانسه در سال ۱۳۷۸ و عضو هیثت علمی گروه تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می‌باشد. وی در سال ۱۳۷۱ وارد دانشگاه..تصاویر جدید از هستی مهدوی فر
هستی مهدوی فر متولد ۱۳۷۰ می باشدوی در سریالهای جراحت، سوت پایان، نقش لیلی، پرستوهای عاشق، دسته بازنده ها ودر حا حاضر در سریال مادرانه  به ایفای نقش پرداخته است  تصاویر هستی مهدوی فر  هستی مهدوی فر  بیوگرافی علی صادقی + تصاویر  علی صادقی
  علی صادقی (زاده ۱۴ آذر ۱۳۵۹ تهران ) بازیگر طنز سینما و تلویزیون ایران است. پدرش تراشکار و مادرش خانه‌دار است یک خواهر کوچک‌تر و یک برادر بزرگ‌تر از خودش دارد. وی به گفتهٔ خودش به طور اتفاقی و با مجموعه آفتاب عالم تاب ساخته امیر سماواتی و مازیار حبیبی‌نیا وارد عرصهٔ سینما شد.وی زمانی که به مدرسه می‌رفت با انتخاب آقای سماواتی علاقه‌مند به بازیگری شد. صادقی بازی راحتی دارد


بیوگرافی مجید واشقانیتاریخ تولد : ۱۳۵۹متولد : تهرانمیزان تحصیلات : لیسانس مهندسی متالوژیتیم فوتبال مورد علاقه : استقلالفیلمهای سینمایی : ناسپاس ، جنایت ، شور عشقسریال : کمین ،مرز آفتاب ، هشدار پلیس ، زیر هشت ،پایتخت ، مسیر انحرافی،هوش سیاه2تله فیلم : نیش عقرب ، انتقام ، زیر گنبد کلیسا ، دست بازنده هااجرا : سیمای دانش ، مهد نور:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 271
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

الهي !!!!
خداي تنهاييِ من......
چه بسا هر گره اي كه در كار من مي اندازي
همچون گره هاي قالي باشد كه با آنها براي
سرنوشتم نقشي زيبا بيافريني
آمين.......

 برگرفته از ساحل ادب:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

 

 

 

 

 

 

مردي صبح از خواب بيدار شد و ديد تبرش ناپديد شده . شك كرد كه همسايه اش آن را دزديده باشد ، براي همين ، تمام روز اور ا زير نظر گرفت.

متوجه شد كه همسايه اش در دزدي مهارت دارد ، مثل يك دزد راه مي رود ، مثل دزدي كه مي خواهد چيزي را پنهان كند ، پچ پچ مي كند ،آن قدر از شكش مطمئن شد كه تصميم گرفت به خانه برگردد ، لباسش را عوض كند ، نزد قاضي برود و شكايت كند .

اما همين كه وارد خانه شد ، تبرش را پيدا كرد . زنش آن را جابه جا كرده بود. مرد از خانه بيرون رفت و دوباره همسايه اش را زير نظر گرفت و دريافت كه او مثل يك آدم شريف راه مي رود ، حرف مي زند ، و رفتار مي كند .

برگرفته از: کتاب قصه هایی برای پدران. فرزندان. نوه ها- پائولوکوئیلو:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

چهار فصل که حرفه

فصل پنجمی هست به نام تـــــــــو

 به هوای تـــــــــو


عشق من با خم ابروی تو امروزی نیست

دیرگاهی ست کزین جام هلالی مستم

حافظ


با آنکه ز ما هیچ زمان یاد نکردی

 ای آنکه نرفتی دمی از یاد ، کجایی ؟


از روی کینــه نیــسـت اگــر خـنجــر بــه سـینــه ات مــی زننــد

ایـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو

دل می برنـد!


بـــی هـَــوا رَفـتــی

بــی نـفـس مـــانــدَم


دست هایت تنها بالشی است که

 وقتی سر بر او دارم کابوس نمی بینم


اگه فروختمت ناراحت نشو

 چون هر کسی از یه راهی نون در میاره

 ما هم از گل فروشی


تنها تو رو می بینم

لحظات با تو بودن را و یک زندگی شیرین را

و آخر سر نیز رویاهای عاشقانه ام را با تو


دلم اگر برای تو تنگ میشود؛

ببخش...

روزهایم اینگونه قشنگ میشود!

 

 :: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 294
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

اگر میخواهی بدانی ثروتت چقدر است

قطره اشکی بر روی گونه ات بریز

تعداد دستانی که آن را پاک میکنند ثروت توست....:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 284
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

برای همه دردهایی که کشیده ایم و می کشیم صبوری اوج احترام به خداست..............از زبان یک جانباز شیمیایی:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 286
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

نگذار هركسي از راه رسيد با

 

 ساز دلت تمرين نوازندگي كند... !:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 274
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 306
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی
دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند،گفته بودم مردم اینجا بدند "دیدی ای دل درجهان یک یار نیست"هیچکس در زندگی غمخوار نیست"دیدی ای دل حرف من بیجا نبود" ازبرای عشق اینجاجانبود"نوبهار عمررادیدی چه شد"زندگی راهیچ فهمیدی چه شد" دیدی ای دل دوستیها بی بهاست"کمترین چیزیکه می یابی وفاست"ایدل اینجا بایدازخودگم شوی"عاقبت همرنگ این مردم شوی.!!


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 353
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

 

آدم چه صبورانه بعضی دردها را تحمل میکند... بی آنکه بداند حق است یا ستم!


:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 225
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

سیر تکامل در شعر و ادب فارسی

حافظ: تـنــم از واسـطــه دوری دلـبــر بـگـداخــــــت. جـانــم از آتــش مـهــر رخ جـانـانــه بسوخت
فروغ فرخزاد: ای شب از رویای تو رنگین شده. سینه از عطر توام سنگین شده
سهراب سپهری: دوست را زیر باران باید برد. عشق را زیر باران باید جست
ترانه امروزی: دوست دختر من نازه، قلبش پر احساسه، عاشقش شدم تازه
رپ: دوستت دارم کثافت! لعنت به اون قیافت

خدا از این به بعد رو به خیر کنه !!!!!!!!!!!!!:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , محلی-منطقه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 855
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

یارو میره دبی تو رستوران میگه : الکباب !
کباب براش میارن !
میگه : الپیاز !
پیاز براش میارن !
میگه : البرنج !
برنج براش میارن !
با غرور میگه چقدر خوبه آدم عربی بلد باشه !
گارسونه بهش میگه : اگه من ایرانی نبودم الکوفت هم بهت نمیدادن !:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

از روی کینه نیست که خنجر به سینه ات میزنند اخر مردمان این زمان در این دیار  بشرط چاقودل می خرند؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 301
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی:: موضوعات مرتبط: علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی


:: موضوعات مرتبط: علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 573
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

اوباما :با حسن روحاني گفتگو کردم/حل اختلافات هسته اي با ايران به عادي سازي روابط اين کشور با ايران کمک مي کند+ متن کامل مکالمه

این شبکه حل و فصل اختلافات در برنامه هسته ایران به از سرگیری روابط تهران و واشنگتن کمک خواهد کرد.

وی افزود: تلاش می کنیم گام های مثبتی را در تعامل با رئیس جمهور روحانی برداریم.
این مکالمه تلفنی هنگام حرکت رئیس جمهور ایران از محل اقامت خود به سمت فرودگاه برای خروج از نیویورک بود،برقرار شد و طرفین پیرامون مسایل مختلف با یکدیگر گفت وگو کردند.
در این گفت وگوی تلفنی، دو طرف بر اراده سیاسی برای حل سریع مساله هسته ای تاکید کرده و زمینه را برای حل موضوعات دیگر و همکاری در مسائل منطقه ای مورد توجه قرار دادند.
در این گفت وگوی تلفنی روسای جمهوری ایران و آمریکا، همچنین وزرای امور خارجه خود را مامور کردند تا زمینه همکاری های لازم را هر چه زودتر فراهم آورند.

سی ان ان در بازتاب این خبر اورد: اوباما در کاخ سفید گفت: قبل از آنکه درباره وضعیتمان در کنگره و لایحه بودجه سخن بگویم، اجازه دهید درباره دو فرصت مهم در سیاست خارجی مان صحبت کنم.
وی افزود:من هم اکنون با دکتر روحانی از جمهوری اسلامی ایران صحبت کردم. هر دوی ما درباره تلاشهای مداوم برای حصول توافق بر سر برنامه هسته ای ایران گفت وگو کردیم.
«من به پرزیدنت روحانی چیزی که در نیویورک گفته بودم را مورد تأکید قرار دادم. در حالی که مطمئناً موانعی مهم برای حرکت رو به جلو وجود دارد و موفقیت به هیچ عنوان تضمین شده نیست، من باور دارم که ما می توانیم به راه حلی جامع دست پیدا کنیم.
اوباما افزود: من جان کری را مأمور پیگیری این مسیر دیپلماتیک کرده ام. ما روز گذشته در نیویورک گفت وگوهای سازنده ای با شریکانمان یعنی اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و وزیر خارجه ایران داشتیم. من و روحانی در مسیر رو به جلو تیممان را مأمور کرده ایم تا به کار کردن سریع و همکاری با گروه ۱+۵ ادامه دهد و به توافق برسد. ما در سرتاسر این فرایند ارتباط نزدیکی با دوستان و متحدانمان در منطقه خواهیم داشت.
اوباما افزود: اکنون ما به چالش های پیش رو فکر می کنیم. این حقیقت که این اولین ارتباط بین رئیس جمهور ایران و آمریکا از سال ۱۹۷۹ بوده از عمق بی اعتمادی موجود در بین کشورهای ما حکایت دارد، اما این چشم اندازهای پشت سر گذاشتن این تاریخ دشوار را هم نشان می دهد.:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 267
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

ایــن روزهـــــــا آنــقـــدر تـــــلــــخ-----ـ اســـت

کـــــــــــه وقتــــــی میــــ ــــخنـــدمـــ

قلبــــم تیــ ـــر میــ ـــکشـد:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 311
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

هزار هزار مسجد

 از چه ساخته ایم محکم و استوار

 افسوس که دلها

 با نگاهی سست می شوند

 ومی روند زیر آوار

 از وبلاگ همه چی در همه:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 247
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی
درست سال پیش همین روزها بود که از عریض و طویل بودن هیئت همراهان احمدی نژاد در نهمین سفرش به نیویورک و هزینه‌های سنگین آن نوشتیم. از سفری پنج روزه با همراهی ۱۴۰ نفر و هزینه‌ای یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومانی در یکی از گران قیمت ترین هتل های منهتن.
 
به گزارش نامه، امروز در آستانه نخستین سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور جدید ایران به نیویورک برای شرکت در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم، سفری با همراهی ۷۰ نفر از جمله یکی از نمایندگان کلیمی مجلس شورای اسلامی. سفر روحانی به سازمان ملل از جهات مختلفی که در مجال این نوشتار نمی گنجد با سفرهای احمدی نژاد به نیویورک متفاوت است اما بی شک همه در انتظار آن هستند که رئیس جمهوری جدید ایران که از زمان آمدنش بر مسند قدرت نسیمی از رخدادهای خوب و شیرین در کشور شروع به وزیدن گرفته است، شگفتی دیگری بیافریند و گامی مهم و سرنوشت ساز در عرصه سیاست داخلی و بین المللی کشور بردارد.
 
سفر ۵ روزه احمدی نژاد به نیویورک در سال ۹۱ با همراهی بیش از ۱۲۰ نفر که در میان آنها همسران و فرزندان برخی از مقامات نیز دیده میشد، با انتقادات فراوانی همراه شد. پرونده بررسی تخلف از قانون و هزینه‌های هنگفت در آخرین سفر احمدی نژاد در قامت رئیس جمهوری به نیویورک به محلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.
 
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خرداد ماه امسال درباره این پرونده در مجلس، گفت: نادر قاضی‌پور نسبت به سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به نیویورک با ۱۲۵ همراه معترض بود از این رو به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرد، به جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق که در هتل محل اقامت رئیس‌جمهور در اختیار همراهانش قرار گرفت شبی ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار بود. وی با بیان اینکه حضور این تعداد همراه در سفر به نیویورک ضروری نبود، افزود: بسیاری از همراهان خانواده و اقوام مسولان دولتی بودند.
 
با اینکه تاکنون هتل محل اقامت روحانی و همراهیانش در نیویورک مشخص نشده است، اما برخی از رسانه ها به گمانه زنی در این باره پرداخته و اعلام کردند که هتل Millennium UN Plaza ، یکی از مجلل ترین هتل های شهر نیویورک و همچنین هتل طرف قرارداد سازمان ملل متحد، برای ۷۰ نفر از همراهان روحانی در نظر گرفته شده است.
 
رسانه ها در ادامه این گمانه زنی همچنین اعلام کردند که یک طبقه کامل از این هتل به صورت کامل برای رییس جمهور و همراهانشان رزرو شده است. از سوی دیگر «مارک والاس» نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل که هم اکنون مدیر موسسه اتحاد علیه ایران اتمی است پذیرایی از رئیس جمهور ایران و تیم همراهش در هتل سازمان ملل را برای این هتل نامناسب اعلام کرده و با ارسال نامه ای به هتل سازمان ملل (میلنیوم) نوشته است چرا باید هتل سازمان ملل از رئیس جمهور کشوری پذیرایی کند که هولوکاست را انکار کرده، تهدید به کشتن سربازان آمریکایی کرده و به صورت پنهانی به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است که احتمالا می خواهد از آنها برای ضربه زدن به آمریکا و اسرائیل استفاده کند. تلاش هایی که پیش از این نیز در خصوص سفر احمدی نژاد به نیویورک شاهد آن بودیم، نامه نگاری ها و تجمعاتی در اطراف هتل محل اقامت رئیس‌جمهور از سوی گروه های تندرو و افراطی برای تحت شعاع قرار دادن رئیس جمهوری ایران.
 
محل اقامت هیئت همراه محمود احمدی‌نژاد سال گذشته «هتل وارویک» در منهتن بود. گفته می شد هیئت همراه احمدی نژاد برای اقامت ۵ روزه خود در هتل وارویک ۱۰۰ الی ۱۱۰ اتاق را در اختیار داشتند. با نگاهی به سایت هتل وارویک نیوروک و قیمت انواع اتاق ها و سوئیت های موجود در این هتل می توان گفت که در آن وقت از سال هزینه اقامت در یک اتاق برای یک شب نزدیک به ۷۰۰ دلار بود. سایت هتل میلنیوم پلازا اما قیمت هرشب برای یک اتاق را ۳۰۰ دلار عنوان کرده است.
 
در جدول زیر حداقل هزینه‌های ناشی از اقامت پنج روزه هیئت ۱۴۰ نفره ایران در آخرین سفر احمدی نژاد به نیویورک در هتل وارویک منتهن آمده است. باتوجه به این آمار می‌توان گفت هزینه اقامت پنج روزه هیئت ۱۴۰ نفره ایرانی در این هتل که تنها شامل هزینه اتاق و دو وعده غذا می‌شود، مبلغی در حدود یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
 
در این جدول همچنین به هزینه اقامت ۷۰ نفر از همراهان رئیس جمهور طی ۵ روز حضور در نیویورک در هتل میلنیوم پلازا نیز اشاره شده شده است که بر این اساس، کل هزینه حضور در هتل به همراه دو وعده غذا با احتساب هر دلار به قیمت ۲۹۰۰ تومان ۵۰۷ میلیون تومان است که اختلاف فاحشی با هزینه های آخرین سفر احمدی نژاد که به بیش از یک میلیارد تومان رسیده بود، دارد.

هزینه ها در سفر احمدی نژاد

 

قیمت به دلار

قیمت به تومان

هزینه ها در سفر روحانی

قیمت به دلار

قیمت به تومان

هزینه یک شب اقامت در هتل برای هر نفر

 

700 دلار

یک میلیون و 750 هزار تومان

هزینه یک شب اقامت در هتل  برای هر نفر

 

300 دلار

870 هزار تومان

هزینه 5 شب اقامت در 100 اتاق هتل برای هر نفر

 

350 هزار دلار

هشتصد و 75 میلیون تومان

هزینه 5 شب اقامت در 70  اتاق هتل برای هر نفر

 

 

105 هزار دلار

304 میلیون تومان

هزینه دو وعده غذا برای یک نفر

 

200 دلار

500 هزار تومان

هزینه دو وعده غذا برای یک نفر

 

200 دلار

500 هزار تومان

هزینه دو وعده غذا برای 140 نفر

 

28 هزار دلار

70 میلیون تومان

هزینه دو وعده غذا برای 70 نفر

 

14 هزار دلار

40 میلیون و 600 هزار تومان

هزینه دو وعده غذا برای 140 نفر به مدت 5 روز

 

140 هزار دلار

350 میلیون تومان

هزینه دو وعده غذا برای 70 نفر به مدت 5 روز

 

70 هزار دلار

203 میلیون تومان

کل هزینه هتل و دو وعده غذا  به مدت 5 روز  برای 140 نفر

 

490 هزار دلار

1 میلیارد و 225 میلیون تومان

کل هزینه هتل و دو وعده غذا  به مدت 5 روز  برای 70 نفر

 

175 هزار دلار

507 میلیون و 500 هزار تومان:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 284
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی


تا درون نیمکتی جا میشدیم ما پر از تصمیم کبری میشدیم کاش هرگز زنگ تفریحی نبود جمع بودن بود و تفریقی نبود کاش میشد یک روز کوچک میشدیم لااقل یک روز کودک میشدیم *.مهر بر همه بچه مدرسه ای های قدیمی مبارک*:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

باز در چهره ی خاموش خیال

خنده زد چشم گناه آموزت

باز من ماندم و در غربت دل

حسرت بوسه ی هستی سوزت


باز من ماندم و یک مشت هوس

باز من ماندم و یک مشت امید

یاد آن پرتوی سوزنده ی عشق

که ز چشمت به دل من تابید


باز در خلوت من دست خیال

صورت شاد تو را نقش نمود

بر لبانت هوس مستی ریخت

در نگاهت عطش طوفان بود


یاد آن شب که تو را دیدم و گفت

دل من با دلت افسانه عشق

چشم من دید در آن چشم سیاه

نگهی تشنه و دیوانه عشق


یاد ان بوسه که هنگام وداع

بر لبم شعله ی حسرت افروخت

یاد آن خنده بیرنگ و خموش

که سرا پای وجودم را سوخت


رفتی و در دل من ماند به جای

عشقی آلوده به نومیدی و درد

نگهی گمشده در پرده اشک

حسرتی یخ زده در خنده سرد


آه اگر باز به سویم آیی

دیگر از کف ندهم آسانت

ترسم این شعله سوزنده عشق

آخر آتش فکند بر جانت:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

گُفتَم خُدآیآ سُوآلی دآرَم گُفت: بِپُرس پُرسیدَم چِرآ وَقتی شآدَم هَمِه بآ مَن میخَندَند وَلی


 وَقتی نآراحَتَم کَسی بآ مَن نِمیگِریَد؟! جَوآب دآد: شآدی رآ بَرآیِ جَمع کَردَن دوست

آفَریده اَم


وَلی غَم رآ بَرآیِ اِنتِخآبِ بِهتَرین دوست:: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 323
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1392 | نظرات ()
نوشته شده توسط : علیرضا ودیعی

این اشتباهات نابودکننده زندگی مشترکند!

 

 


 

عشق مثل یک کودک نوپاست و درست مثل هر کودکی نیاز به مراقبت و توجه دارد. اگر مراقب آن نباشید به راحتی نابود می‌شود و زندگی شما را به خطر می‌اندازد. ما یاد نگرفته‌ایم در مورد رفتار با همسرمان آموزش ببینیم بنابراین اشتباه کردن اجتناب‌ناپذیر است. اشتباهاتی که افراد در مورد زندگی مشترک انجام می‌دهند، معمولا بین تمام زوج‌ها مشترک است. اینها رایج‌ترین اشتباهاتی هستند که افراد در رابطه با همسرشان مرتکب می‌شوند و با ارتکاب آنها پایه‌های زندگی مشترک را سست می‌کنند. اين اشتباه‌ها را بشناسید و از آنها اجتناب کنید.
 


1.  خودتان را فدا می‌کنید
زنان معمولا به راحتی از چیزهایی که در زندگی می‌خواهند می‌گذرند. آنها آمادگی این را دارند که نقش یک آدم وابسته به شوهر را بازی کنند و زندگی‌شان را وقف سرویس دادن و حمایت از همسرشان کنند. در حالی که زن باید یک شریک کامل و برابر در ازدواج باشد. زن‌ها عادت کرده‌اند از همسرشان تبعیت کنند و به جای خواست خودشان به خواست همسرشان تن دهند. همین موضوع به مرور آنها را از زندگی ناراضی خواهد کرد. درون این زن‌ها بعد از مدتی پر از خشم ناگفته از همسر می‌شود. آنها فکر می‌کنند همسرشان زندگی آنها را کنترل می‌کند درحالی‌که آنها خودشان آن شرایط را ایجاد کرده‌اند.از گوشه‌ای که برای خود درست کرده‌اید بیرون بیایید.

 

شما باید حقوق مساوی برای خود و همسرتان در زندگی در نظر بگیرید. در زمینه‌های مختلف مثل کارهای خانه، وظیفه پدر و مادری و حتی برنامه‌ریزی برای تفریحات درست به اندازه همسرتان صاحب‌نظر باشید و در این تصمیمات با هم شریک شوید. در زندگی برای پیشرفت خودتان انرژی بگذارید و برنامه‌های شخصی تدارک ببینید. این کار باعث می‌شود کمتر از همسرتان ناراضی باشید و با او درگیر شوید. مطمئن باشید او هم از پیشرفت شما خوشحال خواهد بود.
 


2.  انتظارات‌تان را واضح بیان نمی‌کنید
زوجین باید از همان ابتدای ازدواج انتظارات خود درباره مسائل مختلف زندگی را به طور واضح بیان کنند. جمله رایج «عزیزم هر چه تو بگویی» در ابتدای ازدواج برای زوج‌ها سم است. شما باید تمام انتظاراتی که از همسرتان دارید را واضح و روشن بیان کنید و درباره آنها با همسرتان حرف بزنید. تقسیم کارهای خانه، خرج و برج و تربیت فرزندان و سایر کارهای مشترک باید بین دو نفر واضح باشد تا جلوی اختلافات بعدی گرفته شود. شما لازم است با هم حرف بزنید. اگر توقعی از همسرتان دارید آن را در مراحل اول به طور واضح و بدون عصبانیت بیان کنید حتی اگر فکر می‌کنید انتظارتان غیر منطقی است درباره آن با همسرتان حرف بزنید و اجازه دهید او شما را قانع کند.3.  همسرتان را نمی‌شناسید
به همسرتان فکر کرده و رفتارهایش را آنالیز کنید و درباره آنها به نتیجه برسید. اگر باهوش باشید بعد از مدتی می‌توانید بفهمید هرکدام از رفتارهای او چه معنایی دارد. اگر انتقادهایش را در قالب شوخی بیان می‌کند، اگر وقتی بی‌حوصله است حرف نمی‌زند، اگر دوست دارد وقت‌هایی تنها باشد شما باید در جریان آن باشید. زن‌ها و مردها مثل هم فکر و عمل نمی‌کنند. شما باید از روی نگاه کردن همسرتان بفهمید چه مشکلی دارد. اگر رفتار او را نمی‌پسندید می‌توانید در یک شرایط متعادل درباره آنها بحث کنید. بعضی از رفتارهای مردها ممکن است برای زن‌ها آزاردهنده باشد اما این از داشتن سبک‌های مختلف ارتباط بین زوجین می‌آید. اگر لازم است درباره مردها و زن‌ها و روابط‌شان بخوانید. کتاب‌های زیادی در بازار وجود دارد که می‌توانید به آنها رجوع کنید. اگر باز هم به مشکل برخوردید، می‌توانید از مشاوران ازدواج کمک بگیرید. این مسائل اصلا کم‌اهمیت نیست. بهتر است آنها را حل نشده رها نکنید.
 


4. محبت‌کردن را فراموش کرده‌اید
بعضی از زن‌ها مخصوصا بعد از بچه‌دار شدن توجهی که ابتدای ازدواج به همسر خود داشتند را فراموش می‌کنند. آنها فراموش می‌کنند باید با الفاظ محبت‌آمیز، تماس چشمی، در آغوش گرفتن و نشانه‌های دیگر توجه و محبت به همسرشان را ابراز کنند. گفتن جملات ساده محبت‌آمیز مثل «موافقم»، «چه نظر خوبی» و جملاتی مثل این می‌تواند اعتماد به نفس را به همسرتان برگرداند. محبت از جمله چیزهایی است که باید مدام یادآوری شود. اینکه شما اول ازدواج به همسر خود ابراز محبت کرده‌اید دلیل نمی‌شود دیگر آن را یادآوری نکنید. مردها برخلاف چیزی که فکر می‌کنید، نیاز به محبت، مراقبت و توجه دارند و بدون آن احساس خوشبختی نخواهند کرد.
 


5.  طعنه نزنید
هنگام دعوا و عصبانیت ممکن است افراد چیزهایی را به زبان بیاورند که در حالت عادی آنها را نمی‌گویند. حرف‌هایی که در دعوا زده می‌شود ممکن است تا همیشه در ذهن همسر شما بماند. مواظب باشید هیچ‌وقت و در هیچ شرایطی به همسرتان طعنه نزنید و نقطه ضعف‌هایش را به رویش نیاورید. توهین کردن به او، توانایی‌ها و خانواده‌اش بدترین اشتباهی است که در زندگی زناشویی می‌توانید مرتکب شوید. از بین رفتن اعتماد به نفس همسر شما به هر دوی شما آسیب خواهد رساند. اگر فکر می‌کنید به اندازه‌ کافی به خودتان مسلط نیستید، بهتر است هنگام عصبانیت از هم دور بمانید. به‌علاوه یادتان باشد بعضی از شوخی‌ها ممکن است همسر شما را ناراحت کند. اگر همسرتان اضافه وزن دارد لازم نیست مدام این موضوع را به او یادآوری کنید.
 


6. منصف نیستید
همسر شما مهم‌ترین عضو خانواده‌ شماست. شادی او شادی شما و موفقیت او موفقیت شماست. شما دشمن هم نیستید و نباید دنبال گرفتن سهم بیشتری از زندگی هم باشید. به جای اینکه سعی کنید برنده بحث‌های خانوادگی باشید، سعی کنید منصف بمانید و به جای پیشبرد هدف خودتان به بهتر کردن رابطه فکر کنید. معمولا ما عادت داریم فقط بدی‌ها را گوشزد می‌کنیم اما گفتن خوبی‌ها مهم‌تر است. اگر همسر شما کار خوبی انجام داده از او تقدیر کنید. نشان دهید تلاش‌های او را در زندگی می‌بینید و از آنها قدردان هستید. این کار باعث می‌شود همسرتان اعتماد به نفس داشته باشد و علاوه بر این بتواند شما را بهتر بشناسد و بفهمد از چه خوش‌تان می‌آید و از چه بدتان.
 


7. زیادی سورپرایز نکنید
بعضی از مردها دوست دارند همسرشان را شگفت‌زده کنند. این کار در مورد گرفتن یک مهمانی برای تولد یا خرید یک هدیه کوچک عالی است. اما بهتر است از موارد بزرگ‌تر از آن صرف‌نظر کنید. اگر یک ماشین بخرید و همراه آن به خانه بیایید مطمئن باشید همسر شما اصلا خوشحال نخواهد شد. در این شرایط زن‌ها فکر می‌کنند چیزی از آنها مخفی شده و اعتمادشان به شما کمرنگ می‌شود. آنها فکر می‌کنند شما چیزهای بزرگ دیگری هم برای مخفی کردن از او دارید و در ارتباط با شما احساس ناامنی می‌کنند.
 


8. صادق نیستید
دروغ می‌تواند به راحتی به هر رابطه‌ای آسیب برساند. کافی است همسر شما متوجه دروغی که به او گفته‌اید بشود تا برای همیشه اعتماد خود را نسبت به شما از دست بدهد حتی پنهان کردن مسائل هم در برخی موارد باعث از بین رفتن اعتماد می‌شود. اگر همسر شما دوست ندارد با فرد خاصی رابطه داشته باشید، راهش این نیست که پنهان از او این کار را انجام دهید. به جایش با او حرف بزنید و او را متقاعد کنید. حرف‌های او را هم بشنوید، شاید واقعا حق داشته باشد.
 


9. حساب-کتاب می‌کنید
خیلی خوب است که کارهای خانه را منصفانه بین خود قسمت کنید. شستن ظرف‌ها، آشپزی، تمیز کردن خانه و .... مخصوصا در جوامع امروز که زنان هم مثل مردان کار می‌کنند. اما حساب و کتاب کردن ممکن است برای شما ایجاد مشکل کند. اینکه دائم به این فکر کنید که کدام کارها را شما و کدام‌ها را همسرتان انجام داده است. شما خواهر و برادر یا هم‌خانه نیستید. از خودگذشتگی لازمه زندگی مشترک است. حساب و کتاب و نمره دادن باعث می‌شود رابطه شما از روال طبیعی خارج شود و دائم به مشکل بخورید. به جای طبقه‌بندی کارها به این شکل بهتر است شرایط یکدیگر را در نظر بگیرید. شاید لازم باشد همسرتان گاهی اوقات وظایف شما را تقبل کند و گاهی شما این کار را برایش انجام دهید.


منبع:مجله زندگی ایده آل

 :: موضوعات مرتبط: اجتماعی-انتقادی -پیشنهادی , علمی-فرهنگی -هنری-ورزشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1081
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 مهر 1392 | نظرات ()